Hex Editor cho Windows 7 (32/64 bit)

Hex Editor cho Windows 7

Hex Editor cho Windows 7 - sản phẩm chỉnh sửa tệp theo mã hóa hệ thập lục phân và nhị phân. Nó có tiềm năng lớn để xem, tìm kiếm thay thế, cũng như gỡ lỗi thông tin được trình bày trong tài liệu. Nó có tùy chọn để hủy bỏ, lặp lại hoạt động. Có khả năng xuất dữ liệu. Chương trình được thực hiện theo phong cách đa cửa sổ để đơn giản hóa công việc. Tương tác với các tệp lớn, tạo dấu trang. Nó bao gồm một người xem để giám sát các hoạt động thực hiện. Bạn có thể tải xuống miễn phí Hex Editor phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Hex Editor

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Hex Editor cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. Hex WorkshopHex Workshop
  3. iTunesiTunes
  4. PSPadPSPad
  5. UltraEditUltraEdit
  6. WinHexWinHex
Nhận xét