Icon Changer cho Windows 7 (32/64 bit)

Icon Changer cho Windows 7

Icon Changer cho Windows 7 sửa đổi hình ảnh trên các tệp. Không giống như các sản phẩm khác, nó hoạt động với các đối tượng hệ thống. Thay đổi các biểu tượng trong những điều như vậy là có vấn đề. Cài đặt chuẩn không giúp được gì, bạn cần phải chỉnh sửa tệp.

Để thay đổi hình ảnh, khởi động chương trình, chọn tập tin mong muốn, nhấp vào nút "Thay đổi biểu tượng" và chọn bất kỳ biểu tượng nào có sẵn. Các biểu tượng được tạo từ bất kỳ ảnh nào được tải sẵn ở định dạng ico. Bạn có thể tải xuống miễn phí Icon Changer phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Icon Changer

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Icon Changer cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. ViberViber
  2. WhatsAppWhatsApp
  3. Dr. FolderDr. Folder
  4. FolderIcoFolderIco
  5. IconPackagerIconPackager
  6. InpaintInpaint
Nhận xét