Joxi cho Windows 7 (32/64 bit)

Joxi cho Windows 7

Joxi cho Windows 7 - Một chương trình để tạo ảnh chụp nhanh của màn hình. Người dùng có thể bổ sung cho các ảnh chụp màn hình với các ghi chú khác nhau. Hình ảnh hoàn chỉnh có thể được gửi đến e-mail.

Tiện ích này được trang bị các tùy chọn để chỉnh sửa: các khu vực có đánh số, dòng, thêm mô tả (đồ họa và văn bản). Có hỗ trợ cho các phím nóng. Tại các chi phí của ứng dụng có sẵn để lưu các kết quả trên máy chủ. Thông tin thu được có thể được sử dụng cho bất kỳ tài nguyên Internet nào. Bạn có thể tải xuống miễn phí Joxi phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Joxi

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Joxi cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. SkypeSkype
  3. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  4. OperaOpera
  5. GreenshotGreenshot
  6. PicPickPicPick
Nhận xét