Microsoft SQL Server cho Windows 7 (32/64 bit)

Microsoft SQL Server cho Windows 7

Microsoft SQL Server cho Windows 7 - Nền tảng cho quản lý cơ sở dữ liệu, phân biệt bằng tiện lợi và tăng cường bảo mật trong sử dụng. Hỗ trợ mở rộng quy mô, lựa chọn ngôn ngữ ở cấp địa phương và đám mây, việc phát triển ứng dụng trong bất kỳ PL nào cũng được cung cấp.

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ gọi SQL là một trong những an toàn nhất do số lỗ hổng tối thiểu. Phần mềm cho phép bạn thực hiện phân tích trong chế độ RealTime với hàng triệu dự báo mỗi giây. Báo cáo hoàn tất có thể được đọc trên mọi thiết bị. Bạn có thể tải xuống miễn phí Microsoft SQL Server phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Microsoft SQL Server

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Microsoft SQL Server cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. BlenderBlender
  2. ArduinoArduino
  3. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  4. MySQL WorkbenchMySQL Workbench
  5. MySQLMySQL
  6. UC BrowserUC Browser
Nhận xét