MySQL cho Windows 7 (32/64 bit)

MySQL cho Windows 7

MySQL cho Windows 7 - Phần mềm máy khách, bao gồm các tiện ích, thư viện, quy trình nền, cơ sở dữ liệu lưu trữ. Phần mềm được yêu cầu rộng rãi và làm việc với phần lớn các sản phẩm phổ biến, phân phối được thực hiện với mã mở.

Ứng dụng này cho thấy tốc độ cao, ổn định, cung cấp quyền truy cập vào thông tin được lưu trữ trên máy chủ, giúp bạn có thể xem và chỉnh sửa chúng. Bạn có thể xuất, nhập cơ sở dữ liệu. Các tùy chọn bổ sung cho phép xử lý XML. Bạn có thể tải xuống miễn phí MySQL phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật MySQL

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình MySQL cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Ammyy AdminAmmyy Admin
  2. EVEREST Home EditionEVEREST Home Edition
  3. HeidiSQLHeidiSQL
  4. Inno SetupInno Setup
  5. Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server
  6. ProxifierProxifier
Nhận xét