Microsoft Visio cho Windows 7 (32/64 bit)

Microsoft Visio cho Windows 7

Microsoft Visio cho Windows 7 - Một chương trình cho phép bạn lập kế hoạch quy trình kinh doanh. Nó được đặc trưng bởi sự hiện diện của một số lượng lớn các công cụ, nhờ đó bạn có thể trình bày trực quan các sơ đồ của bất kỳ dự án nào.

Có các tính năng kiểm soát truy cập bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Có một số mẫu đơn giản hóa việc chuẩn bị các sơ đồ. Có thể tìm thấy tất cả các chức năng thông qua dòng Tell Me bằng cách nhập tên của chúng. Để thuận tiện, có nhiều cách phối màu khác nhau. Bạn có thể tải xuống miễn phí Microsoft Visio phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Microsoft Visio

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Microsoft Visio cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. LibreOfficeLibreOffice
  2. VLC Media PlayerVLC Media Player
  3. SkypeSkype
  4. Microsoft ProjectMicrosoft Project
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. OneDriveOneDrive
Nhận xét