MilkShape 3D cho Windows 7 (32/64 bit)

MilkShape 3D cho Windows 7

MilkShape 3D cho Windows 7 - Một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa các đối tượng 3D. Cơ sở dữ liệu chứa các mô hình hình học của các số liệu. Chức năng đảo chiều, xoay, đùn và các chức năng khác được hỗ trợ.

Phần mềm này sử dụng hoạt hình xương, hỗ trợ các công cụ phổ biến, bao gồm cả Unreal Engine và Source, thực hiện hiển thị nhanh. Hệ thống được khuyến khích sử dụng trong việc phát triển các đối tượng cho các trò chơi sandbox. Bạn có thể tải xuống miễn phí MilkShape 3D phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật MilkShape 3D

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình MilkShape 3D cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. K-Lite Codec PackK-Lite Codec Pack
  2. BlenderBlender
  3. Microsoft PowerPointMicrosoft PowerPoint
  4. SketchUp MakeSketchUp Make
  5. SteamSteam
  6. ZModelerZModeler
Nhận xét