HeidiSQL cho Windows 7 (32/64 bit)

HeidiSQL cho Windows 7

HeidiSQL cho Windows 7 - chương trình quản lý và xử lý dữ liệu trong MySQL. Bạn có thể chỉnh sửa và thêm, tạo sự kiện, thủ tục, nhập tệp, đồng bộ hóa.

Hỗ trợ làm việc đồng thời trên nhiều máy chủ. Nó tạo ra "các điểm điều khiển", vì vậy hệ thống có thể được trả về trạng thái ban đầu của nó bất cứ lúc nào. Ngoài các tùy chọn cơ bản, ứng dụng sẽ tự động gỡ lỗi và tối ưu hóa tất cả các bảng ở chế độ hàng loạt. Giao diện được trình bày theo kiểu bảng. Bạn có thể tải xuống miễn phí HeidiSQL phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật HeidiSQL

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình HeidiSQL cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. FastStone CaptureFastStone Capture
  2. 7-Zip7-Zip
  3. AutoHotkeyAutoHotkey
  4. Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server
  5. MySQL WorkbenchMySQL Workbench
  6. MySQLMySQL
Nhận xét