Oracle VM VirtualBox Extension Pack cho Windows 7 (32/64 bit)

Oracle VM VirtualBox Extension Pack cho Windows 7

Oracle VM VirtualBox Extension Pack cho Windows 7 - Một gói phần bổ trợ cho công cụ ảo hóa VirtualBox mở rộng chức năng của chương trình chính và tương tác của nó với hệ điều hành ảo. Được thiết kế cho tất cả hệ điều hành khách phổ biến.

Cài đặt các mở rộng đặc biệt cho phép truy cập vào hỗ trợ hệ thống ảo cho các thiết bị USB được kết nối sử dụng công nghệ 2.0 và 3.0, giao thức RDP độc quyền, mã hóa đĩa và các chế độ khởi động đặc biệt. Bạn có thể tải xuống miễn phí Oracle VM VirtualBox Extension Pack phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Oracle VM VirtualBox Extension Pack

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Oracle VM VirtualBox Extension Pack cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. NortonNorton
  4. VirtualBoxVirtualBox
  5. ArduinoArduino
  6. iTunesiTunes
Nhận xét