StoreHouse cho Windows 7 (32/64 bit)

StoreHouse cho Windows 7

StoreHouse cho Windows 7 - Một công cụ phần mềm hữu ích cung cấp khả năng lưu giữ hồ sơ tài sản cá nhân và thương mại. Cho phép bạn kiểm soát, tạo, sắp xếp danh sách, xem chúng và in.

Đối với mỗi bản ghi, bạn có thể đặt mô tả, tạo lịch sử, nhập dữ liệu về bảo lãnh, bảo hiểm. Bạn có thể đính kèm tệp PDF hoặc video vào thông tin thuộc tính. Kích thước tối đa của một bản ghi có thể là 2 GB, nói chung, bạn có thể nhập tối đa 8 TB thông tin.

Chương trình rất đơn giản và dễ sử dụng. Rất phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp. Bạn có thể tải xuống miễn phí StoreHouse phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật StoreHouse

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình StoreHouse cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. VLC Media PlayerVLC Media Player
  2. SkypeSkype
  3. Driver EasyDriver Easy
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. OneDriveOneDrive
  6. SpotlightSpotlight
Nhận xét