Simple Sticky Notes cho Windows 7 (32/64 bit)

Simple Sticky Notes cho Windows 7

Simple Sticky Notes cho Windows 7 - Một công cụ để tạo lời nhắc trên màn hình nền. Ứng dụng sử dụng các khóa chung để tạo nhanh một thông báo mới, cho phép bạn thiết lập vị trí và cài đặt hiển thị, bao gồm chức năng cài đặt ngày và tin nhắn âm thanh, cung cấp đồng bộ hóa với lịch Outlook.

Chương trình cho phép bạn thay đổi màu sắc của các thông báo, thiết lập các thông số phông chữ, hỗ trợ khả năng chặn chuyển động và đóng các mục đã chọn. Có khả năng nhận ra các siêu liên kết, bao gồm một trình quản lý nhắc nhở và chức năng quản lý thông qua khay hệ thống. Bạn có thể tải xuống miễn phí Simple Sticky Notes phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Simple Sticky Notes

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Simple Sticky Notes cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Adobe Acrobat ProAdobe Acrobat Pro
  2. Adobe ReaderAdobe Reader
  3. PDF ReaderPDF Reader
  4. EvernoteEvernote
  5. Google DesktopGoogle Desktop
  6. Real DesktopReal Desktop
Nhận xét