Small Basic cho Windows 7 (32/64 bit)

Small Basic cho Windows 7

Small Basic cho Windows 7 - công cụ phát triển phần mềm với khả năng biên dịch và chạy cửa sổ chức năng. Ứng dụng này bao gồm một thư mục chi tiết với mô tả các toán tử và các ví dụ về sử dụng, cung cấp chuyển đổi tập lệnh trong Microsoft Visual Basic để chèn sau này vào các biểu mẫu web.

Chương trình hỗ trợ các tác vụ hoàn tác, gỡ lỗi mã trung gian, sử dụng các lược đồ màu để xác định các biến, hàm và chứa một mô-đun để bổ sung tự động đầu vào. Cho phép bạn nhập các khối sẵn sàng, kết nối các thành phần của bên thứ ba để tổ chức tương tác với các dịch vụ khác nhau. Bạn có thể tải xuống miễn phí Small Basic phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Small Basic

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Small Basic cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. iTunesiTunes
  3. JavaJava
  4. Microsoft Visual BasicMicrosoft Visual Basic
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. PythonPython
Nhận xét