TweakNow RegCleaner cho Windows 7 (32/64 bit)

TweakNow RegCleaner cho Windows 7

TweakNow RegCleaner cho Windows 7 - một ứng dụng tầm thường được tạo để làm việc với Windows registry. Với nó, bạn có thể loại bỏ các dữ liệu lỗi thời, loại bỏ các dấu vết của các chương trình từ xa và dọn dẹp registry toàn cầu. Chương trình sẽ tự động xóa các tệp DLL thuộc loại không được hệ thống sử dụng.

Chức năng Remove đặc biệt cho phép bạn loại bỏ các tiện ích đã cài đặt, đồng thời xóa toàn bộ registry của các mục nhập của chúng. Trước khi thực hiện thay đổi kiểm soát, ứng dụng cung cấp để sao lưu các tệp để tránh làm hỏng hệ thống hoặc mất các yếu tố quan trọng. Bạn có thể tải xuống miễn phí TweakNow RegCleaner phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật TweakNow RegCleaner

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình TweakNow RegCleaner cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. Wise Registry CleanerWise Registry Cleaner
  3. jv16 PowerToolsjv16 PowerTools
  4. PeaZipPeaZip
  5. Auslogics Registry CleanerAuslogics Registry Cleaner
  6. EasyCleanerEasyCleaner
Nhận xét