Pragma cho Windows 7 (32/64 bit)

Pragma cho Windows 7

Pragma cho Windows 7 là một hệ thống dịch tự động tiên tiến với hỗ trợ cho hơn 50 ngôn ngữ. Cung cấp công việc thuận tiện theo cả hai hướng với thông tin văn bản bằng các ngôn ngữ phổ biến nhất và hiếm hơn.

Sau khi cài đặt trên máy tính, phần mềm dịch này được tích hợp vào hệ điều hành. Nó có thể hiển thị văn bản đã dịch cả trong các cửa sổ riêng biệt và trực tiếp trong các ứng dụng mà người dùng tương tác. Hỗ trợ làm việc với trình chỉnh sửa văn bản, trình duyệt, ứng dụng thư khách. Thường xuyên nhận cập nhật cơ sở từ vựng. Bạn có thể tải xuống miễn phí Pragma phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Pragma

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Pragma cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Driver EasyDriver Easy
  2. FileViewProFileViewPro
  3. Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. Skype for BusinessSkype for Business
  6. WinThrusterWinThruster
Nhận xét