Registry Life cho Windows 7 (32/64 bit)

Registry Life cho Windows 7

Registry Life cho Windows 7 - Một bộ công cụ để tối ưu hóa và cải thiện sự ổn định của hệ điều hành. Trước hết, sổ đăng ký sẽ bị xóa, trong đó quá nhiều mục trống và không hợp lệ tích lũy. Sau khi quét được bắt đầu, các chi nhánh đăng ký vô ích và phần còn lại của chương trình được xóa, lỗi hệ thống được sửa.

Trước khi bắt đầu thử nghiệm, có thể tạo một bản sao lưu để ngăn chặn việc xóa một thông số cụ thể sai. Người dùng nâng cao có thể chọn thủ công các nhánh nào sẽ được quét và những nhánh nào sẽ bị bỏ qua. Lựa chọn thủ công áp dụng để sửa lỗi tìm thấy trong Windows. Bạn có thể tải xuống miễn phí Registry Life phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Registry Life

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Registry Life cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. Reg OrganizerReg Organizer
  3. Wise Registry CleanerWise Registry Cleaner
  4. jv16 PowerToolsjv16 PowerTools
  5. TweakNow RegCleanerTweakNow RegCleaner
  6. Auslogics Registry CleanerAuslogics Registry Cleaner
Nhận xét